Caracteristici principale

Elevii cu dificultăţi medii de învăţare vor avea niveluri de performanţă semnificativ sub nivelul aşteptat în majoritatea ariilor curriculare, în ciuda intervenţiilor corespunzătoare.

În comparaţie cu colegii lor, se confruntă cu dificultăţi mult mai mari în:

 • dobândirea abilităţilor de scriere, citire, calcul;

 • înţelegerea conceptelor.

De asemenea, pot avea:

 • întârziere de vorbire şi limbaj asociate;
 • respect de sine scăzut;
 • nivel scăzut de concentrare;
 • abilităţi sociale insuficient dezvoltate.

Obstacole în calea învăţării

Există mai multe domenii în care elevii cu dificultăţi medii de învăţare se confruntă cu obstacole în calea învăţării, dar le este afectată mai ales capacitatea de a :

 • se autoorganiza;

 • lucra eficient fără supraveghere şi indicaţii;

 • înţelege informaţii complexe, în scris;

 • efectua în scris teme mai lungi;

 • înţelege şi aplica concepte matematice;

 • înţelege şi aplica concepte generale;

 • deprinde şi aplica noi abilităţi fără a avea în mod frecvent posibilitatea de a le repeta;

 • reţine informaţii complexe fără posibilitatea repetării acestora;

 • înţelege pe deplin informaţiile transmise verbal;

 • îşi comunica ideile clar şi eficient;

 • crede că pot învăţa;

 • avea încredere să înceapă şi să desfăşoare sarcini;

 • se concentra asupra unor sarcini pentru perioade extinse;

 • lucra în grupuri;

 • căuta ajutor atunci când este cazul.

Strategii şi intervenţii utile

Elevii cu dificultăţi medii de învăţare răspund într-un mediu de învăţare în care se simt în siguranţă şi au acces la sprijin de câte ori au nevoie.

Elevii cu astfel de cerinţe au adesea dificultăţi mai mari în înţelegerea lumii din jur şi beneficiază de acces la personalul şcolii, care îi poate sfătui şi sprijini, atât în probleme practice cât şi personale.

Predarea eficientă a curriculumului implică o serie de strategii, inclusiv:

 • Ajutor pentru dezvoltarea abilităţilor organizatorice şi posibilitatea de a le folosi;

 • Atentă supraveghere şi îndrumare;

 • Sarcini împărţite în etape mai mici, realizabile;

 • Oportunităţi frecvente de a oferi feedback;

 • Informaţii în scris, care nu sunt complexe sau extinse;

 • Folosirea semnelor şi simbolurilor în clasă pentru a evidenţia informaţiile cheie sau pentru a facilita comunicarea;

 • Evitarea activităţilor extinse în scris;

 • Ajutor şi sprijin pentru prezentarea rezultatelor muncii lor şi accesul la echipamente TIC;

 • Strategii pentru prezentarea conceptelor matematice pe etape şi o varietate de posibilităţi de a le repeta şi aplica;

 • Oportunităţi pentru a repeta şi consolida conceptele şi informaţiile cheie;

 • Oportunităţi frecvente de a repeta şi aplica abilităţile nou deprinse;

 • Folosirea semnelor şi simbolurilor pentru a sublinia informaţiile transmise verba şi a-i ajuta să-şi comunice eficient ideile;

 • Lăudarea elevilor şi oportunitatea de a le recunoaşte succesele pentru a le spori respectul de sine, a-i ajuta să aibă încredere în capacitatea lor de a învăţa şi de a iniţia şi duce la îndeplinire sarcini;

 • Oportunităţi şi activităţi pentru dezvoltarea capacităţii de concentrare;

 • Oportunităţi frecvente de a lucra în colaborare, pe perechi sau în grupuri mici;

 • Încurajare şi sprijin pentru a-i convinge să ceară ajutor atunci când au nevoie.