Psihoterapie individuală

Durata ședinței este de 50 minute, iar tariful ședinței este de 200 lei.

Psihoterapie de familie

Durata ședinței este de 90 minute, iar tariful ședinței este de 250 lei.

Orientare și consiliere în carieră

Acest serviciu se poate realiza atât individual, cât și în grup, pentru categoria de vârsta 8-12 ani. În funcție de nevoia ta, poți opta doar pentru evaluarea în carieră (aplicarea de chestionare psihologice) cu scopul explorării viitorului tău traseu educațional, profesional și/sau pentru consiliere în carieră.
Orientarea în carieră presupune un demers amplu de evaluare, informare, consiliere și educație în carieră. Reprezintă o intervenție educațională de dezvoltare, în avans, a deprinderilor și abilităților necesare tinerilor pentru dezvoltarea și managementul propriei cariere. De asemenea, această intervenție vizează dezvoltarea abilităților unei persoane (sau grup de persoane) pentru rezolvarea unor probeme specifice legate de carieră: indecizie, anxietate legată de carieră, insatisfacție academică, plan de carieră, instrumente de promovare personală etc.

Temele principale abordate în consiliere și orientate sunt: Autocunoaștere și dezvoltare personală, Comunicare și relaționare interpersonală, Managementul informației și al învățării, Planificarea carierei, Educație antreprenorială, Stil de viață.

Durata Atelierului „Cariera mea…încotro?” este 8 ore (activitate de grup), iar tariful este de 450 lei. În cadrul atelierului, sunt incluse evaluari, prezentări, fișe de lucru, exerciții, jocuri, raportul vocațional, profilul ocupațional al profesiei dorite.
Durata evaluării în carieră („Profesia mea”) este de aproximativ 3 ore, iar tariful este de 300 de lei. Acest serviciu se poate realiza individual sau în grup și include aplicarea de chestionare psihologice, prezentarea raportului vocațional și al profilului ocupațional.

Educație remedială

Educația remedială reprezintă o intervenție personalizată de recuperare, ameliorare a dificultăților de învățare și dezvoltarea unei serii de abilități menite să aducă un aport considerabil progresului personal.

 • Beneficiile educației remediale:
 • Dezvoltarea autocunoașterii
 • Identificarea și eliminarea obstacolelor învățării
 • Identificarea punctelor tari și slabe
 • Dezvoltarea abilităților de învățare
 • Optimizarea procesului de achiziționare a informațiilor și corelarea acestora cu cele vechi
 • Dezvoltarea gândirii logice
 • Îmbunătățirea stimei de sine
 • Creșterea motivației și a unei atitudini pozitive
 • Dezvoltarea atenției, memoriei de lucru
 • Eliminarea dificultăților de concentrare
 • Scăderea problemelor de comportament
 • Dezvoltarea unor relații sănătoase cu cei din jur
 • Îmbunătățirea comunicării asertive și a vocabularului
 • Dezvoltarea și întărirea abilităților de scris, citit, socotit

Având în vedere că, în ultimii 2 ani, școala s-a desfășurat mai mult în mediul on-line, acest lucru a generat, în rândul elevilor, numeroase lacune. Fără un alt sprijin, mulți elevi nu au mai putut ține pasul cu procesul învățării. Din păcate, acest lucru a avut un impact semnificativ asupra stimei de sine, motivației pentru rezultate academice, abilităților de relaționare socială, echilibrului personal și familial, dezvoltarea unor probleme de comportament sau a comunicării agresive.

Acest serviciu se poate realiza atât individual, cât și în grup, pentru categoria de vârsta 4 – 9 ani.

Durata ședinței este de 90 minute, iar tariful ședinței este de 180 lei.

Evaluare

 • Chestionar de evaluare a copiilor (3-7 ani), 100 lei
 • Scala de evaluare a comportamentelor disruptive (3-7 ani), 100 lei
 • Scala Spence pentru evaluarea anxietății (3-7 ani), 100 lei
 • Scala de evaluare a temperamentului (3-7 ani), 100 lei
 • Screening-ul competențelor cognitive (3-7 ani), 70 lei
 • Screening-ul competențelor emoționale (3-7 ani), 70 lei
 • Screening-ul competențelor motrice (3-7 ani), 70 lei
 • Screening-ul competențelor sociale (3-7 ani), 70 lei
 • Screening-ul competențelor de autonomie socială (3-7 ani), 70 lei
 • Screening-ul prerechizitelor școlarizării (3-7 ani), 70 lei
 • Strategii de învățare și motivație școlară: strategii de studiu, abilități de luare notițe/ascultare, strategii de citire/ înțelegere, abilități de scriere/ cercetare, strategii folosite la teste, tehnici de organizare, gestionarea timpului, motivația academică, anxietatea față de teste, dificultăți de concentrare/ atenție (8-12 ani), 200 lei
 • Evaluare în carieră: interese, valori, aptitudini, raport vocațional, profil ocupațional (8-12 ani), 300 lei

Pachete evaluare:

 • Pachet 1: 350 lei (include toate chestionarele de evaluare specifice vârstei 3-7 ani)
 • Pachet 2: 400 lei (include chestionarul de Strategii de învățare și motivație școlară și chestionarul de interese, valori și aptitudini specifice evaluării în carieră)

Psiholog copii: Ingrijire si sprijin profesional pentru copii

psiholog copii

  Psiholog copii, un serviciu oferit de CristinaNica.ro, a devenit o prezență tot mai comună în peisajul contemporan. Există mai multe schimbări sociale ce au determinat creșterea cererii pentru terapia pentru copii și adolescenți și care au contribuit la schimbarea paradigmei în abordarea problemelor emoționale și comportamentale ale copiilor. Una dintre cele mai importante schimbări este creșterea gradului de conștientizare și acceptare a problemelor de sănătate mintală în general.
  În ultimele decenii a existat o deschidere crescută în societate față de aducerea în discuție a problemelor de sănătate mintală și necesitatea unui ajutor profesionist de la un psiholog copii. Astfel, deschiderea și acceptarea au determinat creșterea cererii pentru terapiile ce includ copii și adolescenții, părinții dispuși să recunoască problemele emoționale și comportamentale ale copiilor și să caute ajutor în abordarea corectă a soluțiilor de vindecare. Probabil că cel mai important capitol a fost aducerea în discuție a problemelor!

  Psiholog copii este prietenul și suportul de care tinerii au nevoie în aceste vremuri, în care presiunea și stresul au cunoscut o creștere semnificativă. Astăzi, copii și adolescenții se confruntă cu o gamă largă de probleme și provocări. Bullying-ul, presiunea academică, problemele de relaționare sunt doar câteva din cauzele care pot duce la stres, anxietate și depresie, ceea ce face ca terapia pentru copii și adolescenți să fie o opțiune din ce în ce mai necesară, pentru a îi ajuta să facă față acestor noi provocări.
  Cu atât mai mult cu cât în ultimele decenii s-a evidențiat importanța îngrijirii sănătății mentale de la o vârstă cât mai fragedă. Acest lucru poate avea un impact semnificativ asupra dezvoltării copilului și poate ajuta la prevenirea problemelor emoționale și comportamentale mai grave în adolescență sau în tinerețe. Toate aceste argumente au determinat o creștere a cererii pentru terapia destinată copiilor, dar și adolescenților.

Impactul unui oraș cosmopolit asupra unui psiholog copii

psiholog copii Bucuresti

  Psiholog copii trebuie să facă față unor provocări specifice unui mare oraș. Statutul cosmopolit al orașului poate avea un impact semnificativ asupra activității unui psiholog, deoarece oamenii cu care acesta interacționează pot avea experiențe de viață și valori culturale diferite. Un psiholog copii Bucuresti care lucrează într-un astfel de mediu trebuie să fie capabil să comunice cu oameni din diferite culturi, să le înțeleagă punctele de vedere și experiențele și să adapteze abordarea terapeutică la nevoile și așteptările culturale ale pacienților.
  Diferențele culturale legate de educație, valorile și practicile religioase sunt adeseori întâlnite în marile orașe, iar acestea trebuiesc gestionate de psiholog. De asemenea, încet dar sigur psihologii vor întâlni și probleme legate de limbă, deoarece pacienții cu limbi materne diferite se înmulțesc simțitor. După ce pentru ani de zile Bucureștiul a fost apanajul expaților din zona de high management, astăzi se observă o diversificare a forței de muncă.

  Psiholog copii Bucuresti trebuie să fie pregătit să comunice cu pacienți proveniți din toate mediile sociale. Alături de muncitorii asiatici din zona de servicii putem să întâlnim și tineri din Europa de Vest ce au cariere în industrii dinamice și un stil de viață apropiat de cel de acasă. Există șanse mari ca măcar o parte din aceștia să se stabilească definitiv în țara noastră, iar copii lor să fie un produs hibrid între două culturi.
  Specialiștii în psihologie care lucrează cu copii și cu adolescenții trebuie să aibă o înțelegere profundă a dezvoltării acestora, precum și a schimbărilor fizice, emoționale și sociale care au loc în această perioadă. Acești profesioniști folosesc adesea tehnici terapeutice specifice vârstei pentru a ajuta copii să își dezvolte abilitățile de reglare emoțională, de comunicare și de rezolvare a conflictelor, precum și pentru a îi ajuta cât mai eficient să facă față stresului și anxietății.

Psihoterapie copii și începuturile sale

psihoterapie copii

  Psihoterapie copii este un domeniu ce a început să devină popular în Europa la începutul secolului al XX-lea, odată cu dezvoltarea psihologiei și psihoterapiei ca discipline științifice. Inițial, terapia se concentra pe tratarea tulburărilor mintale grave, cum ar fi psihozele și schizofrenia, însă în decursul timpului a evoluat și s-a diversificat pentru a trata o gamă mai largă de probleme de sănătate mentală. Cu o dezvoltare remarcabilă în anii `60 și `70 ai secolului trecut, în prezent terapia pentru copii este disponibilă în majoritatea țărilor europene și este recunoscută ca un tratament eficient pentru multe dintre problemele de sănătate mentală ale copiilor și adolescenților.
  Este important de menționat că există diferențe semnificative între țări în ceea ce privește gradul de accesibilitate și disponibilitatea serviciilor de psihoterapie pentru copii. În unele țări serviciile pot fi gratuite în timp ce în altele sunt extrem de mari, România aflându-se în zona de accesabilitate.

  Psihoterapie copii a început să se dezvolte în România începând cu anii 1990, odată cu tranziția către o societate democratică și deschiderea către influențele occidentale în domeniul sănătății mentale. În primii ani, psihoterapia pentru copii era încă relativ puțin cunoscută și accesibilă în țara noastră, fiind practicată de un număr mic de specialiști ce avuseseră șansa să studieze și să se perfecționeze în străinătate. În timp, numărul de psihologi și terapeuți pentru copii a crescut considerabil, iar diferite abordări terapeutice au fost introduse în practica curentă, acestea incluzând terapia cognitiv-comportamentală, terapia psihodinamică, terapia de joc și terapia de familie.
  În prezent, psihoterapia pentru copii este disponibilă în mai multe instituții din România, inclusiv spitale, clinici private, școli și centre de consiliere. Este adevărat că accesibilitatea este încă limitată pentru anumite zone din țară iar pentru unii părinți poate fi costisitoare, dar în marile zone urbane această disciplină este bine reprezentată.