Nr. crt.

Afirmaţie

Da

Nu

1.

Copilul meu trebuie să fie cuminte tot timpul

2.

Copilul meu merită să fie pedepsit pentru că m-a înfuriat

3.

Copilul meu nu trebuie niciodată să încalce regulile

4.

Atunci când copilul meu încalcă regulile trebuie pedepsit sever

5.

Copilul meu trebuie să mă asculte întotdeauna

6.

Copilul meu nu trebuie niciodată să-şi contrazică părinţii

7.

A mă înfuria este o modalitate eficientă de a modifica comportamentul copilului meu

8.

Părinţii trebuie să bată copiii pentru a-i aduce într-o formă civilizată

9.

Din moment ce un copil trebuie să se comporte bine, lauda şi recompensa nu sunt necesare, deoarece îl fac răsfăţat

10.

Părinţii au întotdeauna dreptate şi deci copiii nu trebuie niciodată să-i chestioneze sau să-i contrazică

11.

Ca părinte, am puterea de a-l obliga pe copil să facă orice vreau eu.

12.

Copiii nu trebuie să fie frustraţi

13.

Toate formele de pedeapsă sunt greşite

14.

Creşterea copiilor trebuie să fie distractivă şi uşoară

15.

Sunt prea slab şi neajutorat şi nu ştiu ce este mai bine tot timpul, aşa că decid pe moment

16.

Consider că este groaznic şi oribil când copilul meu nu este cuminte, nu pot suporta acest lucru

17.

Sunt un părinte valoros şi perfect atunci când copilul meu mă ascultă.

18.

Furia mă ajută să rezolv problemele de educaţie ale copilului meu

1.

Stilul ferm şi non-blând – Implică un comportament parental de stabilire a unor reguli rigide, fără a permite vreodată copilului să le chestioneze autoritatea, centrarea pe greşelile copilului, atacarea personalităţii lui, stricteţe şi lipsa oferirii laudelor. Ca răspuns la acest stil, copiii vor ajunge să se evalueze ca fiind nevaloroşi şi inferiori, considerându-i pe toţi ceilalţi superiori; ei vor experimenta anxietate, nesiguranţă şi vinovăţie, dovedindu-se a fi ezitanţi, dependenţi şi cu un comportament submisiv.

Răspunsuri :

Da: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11

2.

Stilul blând şi non-ferm – Implică un comportament parental de dragoste şi afecţiune, cu puţine solicitări pentru copil şi cu puţine limite stabilite. Părinţii se comportă în relaţie cu copilul cu un puternic sentiment de vinovăţie şi doresc ca acesta să nu cunoască frustrările. Ca răspuns la acest stil parental copiii pot deveni aiuriţi, lipsiţi de putere, egocentrici, infantili emoţional şi dependenţi, cu o toleranţă crescută la frustrare şi evită responsabilităţile.

Răspunsuri:

Nu: 12,13,14,15,16,17,

3.

Stilul non-blând şi non-ferm – Implică un comportament parental plin de critici la adresa comportamentelor greşite, dar lipsit de laudelor pentru comportamentelor bune. Ca răspuns la acest stil parental copiii vor dezvolta comportamente cronice de încălcare a regulilor, a legilor morale şi scrise, furie, frustrare pentru că nu reuşesc să-şi mulţumească părinţii, vor testa limitele părinţilor pentru a-i face pe aceştia să arate că le pasă.

Răspunsuri:

Nu: 10,11, 12, 13,14,18

4.

Stilul blând şi ferm Implică un stil în care părinţii împreună cu copiii participă la discuţii şi se gândesc împreună la ce înseamnă comportamente inacceptabile, se concentrează pe comportamente, dar nu blamează copilul, stabilesc limite cu consecinţe clare pentru nerespectarea lor, stabilesc pedepse relaţionate cu învăţarea regulilor, nu blamează, uneori îşi frustrează copilul dacă este necesar, aplică o constrângere rezonabilă pentru învăţarea auto-disciplinei şi amânarea gratificării, nu pedepsesc niciodată datorită furiei şi frecvent laudă copilul şi îi arată dragostea. Ca răspuns la acest stil parental copiii experimentează o stare socio-emoţională bună şi au reuşite pe măsura potenţialului lor.

Răspunsuri:

Nu: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11, 12, 17,