Hiperactivitate cu deficit de atenţie (ADHD) – copii care nu se odihnesc niciodată, sunt într-o permanentă mişcare, au tendinţa de a întrerupe vorbirea cuiva şi de a vorbi fără a fi întrebaţi.

Trăsăturile principale ale ADHD sunt:

 • lipsa atenţiei;
 • lipsa concentării;
 • impulsivitatea;

Caracteristici principale

 • dificultăţi de concentrare a atenţiei;

 • agitaţie permanentă, mişcări dezordonate (adesea mişcă mâinile şi picioarele, se bâţâie în bancă);

 • nu stau în bănci, se caţără, aleargă;

 • de multe ori au alte ocupaţii decât sarcinile şcolare;

 • vorbesc neîntrebaţi, strigă, nu au răbdare, răspund înainte ca profesorul să termine de pus întrebarea;

 • devin foarte excitaţi, agitaţi, distraşi, anxioşi, perturbă liniştea clasei;

 • îşi pierd sau uită obiecte personale, uită să-şi facă temele sau alte activităţi zilnice;

 • au dificultăţi în a finaliza o activitate (trec nemotivat de la o activitate la alta);

 • se integrează greu şi nu respectă regulile ; nu pot lucra în echipă şi nu sunt acceptaţi de grup;

 • se antrenează cu dificultate într-o activitate impusă;

 • par să nu asculte atunci când le vorbeşti.

Bariere în calea învăţării

 • nu acordă atenţia necesară detaliilor şi de aceea fac greşeli în activitatea şcolară, muncă, teme;
 • nu au răbdare şi recepţionează incorect cerinţele;
 • întâmpină dificultăţi în organizarea şi rezolvarea propriei activităţi;
 • evită sarcinile care necesită efort mintal susţinut;
 • îşi pierd obiecte necesare efectuării sarcinilor;
 • finalizează cu greu sarcinile sau le întrerup.

Strategii şi intervenţii utile

 • aşezaţi în clasă copiii cu hiperactivitate şi deficit de atenţie în primele bănci astfel încât să nu le distragă atenţia restul colectivului;
 • aşezaţi copiii cu hiperactivitate şi deficit de atenţie în apropierea elevilor care sunt acceptaţi de colectiv ca modele pozitive. încurajaţi-i să coopereze în învăţare;
 • evitaţi stimulii externi; nu aşezaţi copiii cu hiperactivitate şi deficit de atenţie în apropiere de uşi, ferestre, sau zone intens circulate;
 • nu le schimbaţi locul în clasă prea des, nu schimbaţi orarul, şi încercaţi să nu îi intrerupeţi prea mult;
 • menţineţi contactul vizual în timp ce transmiteţi sarcina;
 • vorbiţi clar , pe scurt şi fiţi consecvent;
 • evitaţi sarcinile multiple şi complexe şi monitorizaţi-i frecvent;
 • asiguraţi-vă că elevii au înţeles sarcina şi rolul lor;
 • repetaţi dacă este cazul într-o manieră calmă şi pozitivă;
 • ajutaţi copiii cu hiperactivitate şi deficit de atenţie să se simtă confortabil când pun întrebări sau au nevoie de ajutor;
 • reduceţi treptat asitenţa, ajutorul acordat copiilor cu hiperactivitate şi deficit de atenţie la perioade din ce mai scurte de timp;
 • elaboraţi programe individuale de lucru;
 • asiguraţi-vă că testaţi cunoştinte, nu persoane şi comportamente;
 • acordaţi timp mai mult pentru îndeplinirea sarcinilor;
 • încurajaţi pe cât posibil părinţii să stabilească acasă zone de învăţare şi să îi ajute cu organizarea materialelor de învăţare.