1. Cupă cu capac capac cu cupă.

2. Un sas cu glas de bas cam gras şi ras pe nas stă la taifas de-un ceas la parastas despre un extras din pancreas.

4. Capra calcă-n piatră, piatra crapă-n patru, crape capul caprei în patru precum a crăpat piatra-n patru.

5. Capra neagră calcă-n clinci. Clinciul crapă-n cinci, crape capul caprei-n cinci, precum a crăpat clinciul-n cinci.

6. Duc în bac sac de dac, aud crac, o fi rac? O fi drac? Face pac, aud mac, aud oac, nu e rac, nu-i gândac, nu e cuc, nu-i brotac, îl apuc, îl hurduc. E tot drac.

7. Cosaşul Saşa când coseşte, cât şase saşi sasul coseşte. Şi-n sus Şi-n jos de casa sa, coseşte sasul şi-n şosea. Şi şase case Saşa-şi ştie.
– Ce şansă!… Saşa-şi spuse sieşi.

8. Un cocostârc s-a dus la descocostârcărie, unde se descocostârcăreau şi alţi cocostârci nedescocostârcăriţi, ca să se descocostârcărească de cocostârcăria lui.

9. Bucură-te cum s-a bucurat Bucuroaia când s-a întors Bucurel bucuros de la Bucureşti.

10. Un vultur stă pe pisc cu un pix în plisc.

11. Unui tâmplar i s-a-ntâmplat o întâmplare. Alt tâmplar, auzind de întâmplarea tâmplarului de la tâmplărie a venit şi s-a lovit cu tâmplă de tâmplăria tâplarului cu întâmplarea.

12. Până când a cărămidărit cărămidarul pe cărămidăriţă, a cărămidărit cărămi-dăriţa pe cărămidar.

13. Balaban Bălăbănescu bâlbâieşte bâlbâituri bâlbâite pe negândite.

14. Domnule Director, Doamna Dida Drăgan doreşte două dude din dudul dumneavoastră de dincolo de drum.

15. Şase saşi în şase saci soseau pe şosea.

16. Ţânţarul soţ însoţi soaţa ţâţâind sancţionând înţepând nesăţios.

17. O babă bălană mănâncă o banană babană.

18. Pe cap un capac, pe capac un ac.

19. Domnule Dudău, dă-mi două dude din dudul dumitale de dincolo de drum!

20. Retevei de tei pe mirişte de mei.

21. E pestriţă prepeliţa pestriţă, dar mai pestriţi sunt puii prepeliţei pestriţe.

22. Soră Sară, n-ai sărit aseară să vezi carnea cum se sară?

23. Stanca stă-n castan ca Stan.

24. Prin Vulturi vântul viu vuia.

25. Florica, fata fostului funcţionar, face fasole fiartă fără foc fiindcă focul face fum.

26. Trei vrăjitoare se uită la trei ceasuri swatch.
Care vrăjitoare la care ceas swatch se uită?
27. Creaţa isteaţa, zâmbitoare şi glumeaţă, scandează cu dicţie fără interdicţie fel de fel de poezii – azurii – cu copii şi făclii, pe hârtii, mii şi mii apoi pe-un cal merg la bal triumfal.
38. Gândindu-mă că te gândeşti
Că mă gândesc la tine,
Gândeşte-te că mă gândesc
Că te gândeşti la mine.

29. Rică nu ştia să zică
Râu, răţuşcă, rămurică.
Dar, de când băiatu-nvaţa
Poezia despre raţă,
Rică ştie-acum să zică
Râu, răţuşcă, rămurică.

30. Cele şapte muze
Cu priviri de zuze
Scriu ca să se amuze
Versuri andaluze !

31. Şase călăuze
Încearcă s-acuze
Cinci femei lehuze
Că ar fi farfuze.

32. Cinci fine meduze,
Geometrii confuze,
Cu unghiuri obtuze
Şi ipotenuze !

33. Patru buburuze,
Roşii archebuze,
Bâzâie ursuze
Zburând pe peluze !

34. Capra neagră-n piatră calcă,
Cum o calcă-n patru crapa!
Crape capu caprii-n patru
Cum a crăpat piatra-n patru!
Capra neagră calcă-n clinci,
Crape capu caprii-n cinci
Cum a călcat capra-n clinci.
Capra paşte lângă casă
Capu caprii crape-n şase!
Capra noastră n-are lapte
Crăpa-i-ar coarnele-n şapte!
Capra-n piatră a călcat
Piatra-n patru a crăpat,
Povestea s-a terminat !

35. Boul breaz, bârlobreaz, lesne-a zice boul breaz, dar mai lesne-a dezbârlobre-zi bârlobrezitura din boii bârlobrezenilor.

36. Un bal fără egal cu final fatal la un halal carnaval estival cu scandal epocal dintr-un opal oval, pal, real şi natural, fără rival, egal şi actual.

37. O barză brează face zarvă pe-o varză.

38. Papucarul papucăreşte papucii nepapucăriţi ai papucăresei, dar papucărea-sa nu poate papucării papuci nepapucăriţi ai papucarului care papucăreşte papu-ci nepapucăriţi.

39. Trei babe mofluze
Fără dinţi şi buze
Trag turte pe spuze
Fără să se scuze.

40. Două autobuze
Lovite de-obuze
Au lumini difuze,
Şi defecte la diuze.

41. Una din ecluze
La uşi cu mezuze
Luptă cu taluze
Punându-şi ventuze.