Întârzieri în dezvoltarea limbajului – tulburare a elevilor al căror limbaj nu este dezvoltat la nivelul vârstei lor cronologice,

deşi dezvoltarea lor pe alte paliere psihice este normală.

Caracteristici principale

 • vocabularul lor este imatur;
 • dificultăţi de înţelegere a sensului cuvintelor, expresiilor şi propoziţiilor (nu disting diferenţa dintre o glumă, o afirmaţie, o cerinţă sau o întrebare);
 • construcţia sintactică este rudimentară şi structura logico-gramaticală afectată (vorbire agramaticală);
 • le este dificil să folosească cuvinte într-un alt context decât le-au auzit şi să se exprime cu cuvinte proprii (să povestească un text, o întâmplare trăită);
 • deviază de la subiect;
 • exprimări ciudate, incomplete ale ideilor (folosesc propoziţii eliptice: fără subiect sau predicat);
 • utilizare redusa a limbajului verbal în relaţiile sociale; pun accent pe comunicarea non- verbală.

Bariere în calea învăţării

 • operează greu cu informaţia de tip verbal;
 • uneori nu reuşesc să-şi concentreze atenţia asupra interlocutorului;
 • recepţionează incorect cerinţele;
 • necesită mai mult timp pentru înţelegerea informaţiei;
 • au dificultăţi în redactarea temelor şi realizarea sarcinilor şcolare independente;
 • întâmpină dificultăţi în redarea orală sau scrisă a unor conţinuturi, chiar dacă înţeleg mesajul;
 • au un ritm specific (lent) de însuşire a conţinuturilor curriculare;
 • utilizează greu materialul scris (manuale, culegeri).

Strategii şi intervenţii utile

 • asigurati-vă ca nu au deficienţe de văz şi auz sau probleme de concentrare a atenţiei;
 • captaţi atenţia elevilor inainte de a interacţiona cu ei şi fiţi foarte atenţi dacă au nevoie de ajutor in inţelegere;
 • întariţi cuvintele cheie din context folosindu-vă de o intonaţie adecvată;
 • însotiţi mesajul de gesturi şi sprijin imagistic pentru a-i ajuta să inţeleagă;
 • folosiţi propoziţii scurte şi clare cu cuvinte uşor accesibile elevilor (uzuale);
 • nu suprasolicitaţi memoria lor auditivă pentru că nu pot lucra cu multă informaţie verbală;
 • vorbiţi despre obiecte şi activitaţi pentru care elevii manifesta interes;
 • vorbiţi despre lucruri din experienţa lor;
 • acordati-le timpul necesar pentru a va raspunde;
 • încurajati-i sa dialogheze si nu dominati conversatia;
 • încurajati-le orice manifestari spontane care ii ajuta pe elevi sa se simta parteneri egali in conversatie;
 • puneti-le intrebari ajutatoare atunci cand le cereti sa redea un continut;
 • corectaţi vorbirea elevilor dar nu excesiv;
 • centraţi învăţarea pe activitatea practica;
 • demonstraţi mai mult decât descrieţi;
 • nu corectaţi totul dintr-o data ci folosiţi metoda paşilor mici;
 • folosiţi mai ales evaluarea scrisa;
 • încurajaţi folosirea jocurilor de memorie.