Tipul Îi plac… Își dezvoltă… Preferă… Tinde să fie…
REALIST activitățile care implică lucrul cu unelte, obiecte, mașinării sau animale. abilitățile manuale, tehnice, abilitățile specifice diverselor tehnologii. ocupații care implică construirea de lucruri sau repararea acestora. „cu picioarele pe pământ” și pragmatic.
INVESTIGATIV activitățile din sfera științelor naturale. abilitățile matematice și specifice domeniilor științifice. ocupații din domeniile științifice sau medicale. curioși, înclinați către studiu, independenți.
ARTISTIC activitățile creative, lipsite de rutină. abilitățile lingvistice, artistice, muzicale și dramatice. ocupațiile care valorifică talentul și creativitatea. creativ și independent în gândire.
SOCIAL activitățile care implică informarea, instruirea sau ajutorarea altora. abilitățile interpersonale. ocupații care presupun sarcini precum instruirea, îngrijirea sau consilierea altora. săritor și prietenos.
ÎNTREPRINZĂTOR activități care presupun conducerea sau influențarea altor persoane. abilitățile de conducere, persuasiune și alte abilități specifice muncii cu alți oameni. ocupații care implică vânzarea de produse sau managementul. ambițios, sociabil, energic și încrezător în forțele proprii.
CONVENȚIONAL activități care permit organizarea informației într-o manieră clară și ordonată. abilități organizatorice, funcționărești și aritmetice. ocupații care implică tehnoredactarea, calculul, consemnarea datelor, operarea pe calculator. responsabil, demn de încredere, atent la detalii.