Tulburări de opoziţie şi rezistenţă

Caracteristici principale

 • nu recunosc autoritatea adultului
 • sunt încordaţi, nervoşi, într-o permanentă stare de tensiune
 • de multe ori devin lideri negativi
 • uneori agresivitatea se poate întâlni şi la elevii hiperemotivi cu un respect de sine foarte scăzută, frustraţi din cauza inadaptării şcolare
 • suferă adesea de sindromul persecuţiei
 • sunt revendicativi (au impresia că nu au ceea ce merită şi cer tot timpul recompense)
 • devin excitaţi, agitaţi, distraşi, anxioşi, perturbă liniştea clasei
 • agresivitatea lor se manifestă fizic şi verbal atât în formă activă cât şi pasivă
 • manifestări frecvente : loviri ale colegilor, injurii, ameninţări, intimidări ale altor persoane, calomnii, refuzul de a realiza o sarcină, o activitate, de a da curs unei rugăminţi şi chiar de a vorbi
 • iniţiază sau produc conflicte, ajungand la violeta fizica
 • posibil să aibă un istoric în acte de cruzime faţă de oameni şi animale
 • se integrează greu în grup şi nu respectă regulile ;
 • nu pot lucra în echipă şi nu sunt acceptaţi de grup
 • se antrenează cu dificultate într-o activitate impusă
 • negativism
 • unii elevi au potenţial intelectual ridicat, dar nu reuşesc să-l pună în valoare

Bariere în calea învăţării

 • consideră oferta educaţională a şcolii incompatibilă cu dorinţele lor
 • lipsa motivaţiei şi interesului pentru sarcinile şcolare
 • nu se implică în activităţile şcolare
 • consideră sarcinile şcolare ca pe o pedeapsă
 • privesc profesorul ca pe un adversar
 • crează relaţii tensionate în clasă şi perturbă procesul predării- învăţării
 • unii au dificultăţi de asimilare a cunoştinţelor şi de utilizare a lor
 • trec în subsidiar activitatea şcolară în favoarea unor preocupări de timp liber sau chiar de natură delictuală
 • frecvenţa şcolară,de cele mai multe ori slabă, generează acumularea unor lacune în învăţare.

Strategii şi intervenţii utile

 • formarea imaginii pozitive de sine
 • protejaţi stima de sine a elevului
 • apreciaţi limita de suportabilitate a elevului (nu-l jigniţi, nu-l umiliţi)
 • folosiţi înţelegerea, calmarea, ca modalităţi de stingere a manifestariiă
 • comentaţi întotdeauna  acţiunea elevului şi nu personalitatea lui
 • folosiţi motivaţia pozitivă (formulări de tipul: „dacă vei realiza … vei obţine ….”)
 • apropiaţi-vă fizic de elev atât cât este necesar pentru a-i menţine securitatea şi intimitatea (uneori adolescenţii se pot simţi stânjenţi de apropierea fizică exagerată)
 • folosiţi o mimică binevoitoare şi o atitudine deschisă (nu încrucişaţi braţele şi nu încruntaţi privirea)
 • folosiţi contactul ochi în ochi
 • utilizaţi un ton blând sau cel puţin neutru (în nici un caz ridicat şi agresiv)
 • ascultaţi cu calm revendicările elevului, asigurându-l că încercaţi să le rezolvaţ pe cât posibil
 • dovediţi-vă empatic (arătaţi-i că bănuiţi sau înţelegeţi ce simte)
 • învăţaţi-l să devină empatic (să se pună în locul celui agresat)
 • consideraţi-l un partener de discuţie dezvăluindu-i o parte din trăirile sau problemele proprii
 • corectaţi-i comportamentele în mod binevoitor, fără comenzi sau implorare
 • remarcaţi, apreciaţi, recompensaţi cel mai mic progres în evoluţa pozitivă a comportamentului
 • încercaţi să folosţti simţul umorului, să fiţi optimişti (orice exagerare sau dramatizare a situaţiei poate avea efecte negative)
 • nu uitaţi că elevii devin cu uşurinţă frustraţi
 • nu uitaţi că stresul, oboseala şi presiunea exercitată asupra lor pot cauza pierderea controlului şi comportament neadecvat.
 • valorificaţi-le calităţile; orice elev este capabil să realizeze ceva bun.